Aan de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) van 3 & 4 tl, 4 & 5 havo en 4 & 5 vwo

Onderwerp: Maatschappelijke stage
Kenmerk: Alg/2021/040
Zaltbommel, 25 september 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 3 & 4 tl, 4 & 5 havo en 4 & 5 vwo

We zijn blij dat dit schooljaar ondanks alle omstandigheden normaal van start is gegaan.
Helaas konden we niet voorkomen dat we toch wat aanpassingen en veranderingen moeten doorvoeren die te maken hebben met de corona crisis waar we ons in bevinden.

Zo heeft de schoolleiding besloten om de Maatschappelijke stage (MAS) dit schooljaar niet door te laten gaan. Dit in verband met het te kleine aantal beschikbare stageplaatsen en de veiligheid van onze leerlingen en de organisaties waar stage gelopen wordt. De leerlingen in 3tl, 4havo en 4vwo die de MAS in het huidige schooljaar zouden moeten lopen krijgen hier vrijstelling voor. Deze vrijstelling zal in SOM te vinden zijn.

Voor de leerlingen die in het schooljaar 2019/2020 hun stage niet hebben afgerond vervalt de verplichting om dit nog te doen. Leerlingen die inmiddels een aantal uren stage hebben gelopen mogen dit nog wel afmaken tot een maximum van 20 uur. Het gaat hierbij om een vrijwillige afronding van de MAS.

Dit geldt eveneens voor de huidige leerlingen van klas 3tl, 4 havo/vwo. De leerlingen die dit schooljaar de MAS alsnog willen doen, mogen dat tot 20 uur volmaken. Het betreft hier, nogmaals, een vrijwillige afronding van de MAS geen verplichting. Voor de leerlingen die deze facultatieve MAS afronden krijgen deze op hun cijferlijst te zien. Wij willen u en de leerlingen erop wijzen dat stages in de zorgsector (denk hierbij aan verzorgingshuis, thuiszorg etc.) of een stage bij een van de andere risicogroepen m.b.t. het coronavirus zijn niet toegestaan.

Indien een leerling de stage facultatief wil afronden dient de leerling dit eerst te bespreken met een van de MAS-coördinatoren.

Wij hopen op uw begrip.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Stagecoördinatoren Lilian Mladenovic (3TL) en Richelle van den Boogert (4Havo en 4Vwo)

Onze agenda

25 jan

KLT 4tl frans

 Hele dag   Buys Ballot
25 jan

Presentaties PWS tl + online ouderavond studiekeuze

 Hele dag   Buys Ballot
27 jan

KLT 4tl duits

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!