Nieuw: Junior Tech-Lab

Het Cambium Junior Tech-lab wordt een nieuw in te richten lokaal waar basisschoolleerlingen (groep en evt. groep 7) onder begeleiding van hun leerkracht en onder leiding van een Cambium techniek-docent lessen techniekonderwijs kunnen volgen. Dit in het kader van het promoten van technisch onderwijs, waar veel vraag naar is in onze omgeving.

Moet u voorstellen een modern ingericht Cambium Junior Tech-lab voor alle basisscholen in de regio Bommelwaard. Het bedrijfsleven staat te springen op technisch geschoold personeel op alle opleidingsniveaus en dit initiatief kan daarvoor een stevige basis gaan leggen.

Maar voor het zover is, willen we natuurlijk weten of er voldoende belangstelling is bij de basisscholen. Ook het bedrijfsleven vragen we om medewerking.

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande enquête in te vullen voor 5 mei 2020.

Hartelijk dank voor het meedenken. Rond juni 2020 volgt er meer informatie.