Verwonder je en ervaar

Een leeromgeving die kinderen van de bovenbouw van het basisonderwijs onderdompelt in de innovatieve wereld van techniek.
Verwondering en ervaring zijn dan ook de werkwoorden die centraal staan.

Het JuniorTechlab is een groots opgezet klaslokaal in de ruimste zin van het woord. Met speciaal ontwikkeld lesmateriaal voor de doelgroep hebben wij een inspirerende plek gecreëerd waar kinderen aan het werk gaan in kleine groepjes. Kinderen leren ontdekken waar ze affiniteit mee hebben en leren zichzelf en hun voorkeuren daardoor beter kennen.

We hebben er voor gekozen om uit te gaan van de 7 werelden van techniek zoals die beschreven zijn vanuit Technologie en Wetenschap:
1. Mens & Gezondheid,
2. Energie, Water & Veiligheid,
3. Voeding & Natuur,
4. Wonen, Werken & Verkeer,
5. Ontwerp, Productie & Wereldhandel,
6. Digitaal, Media & Entertainment,
7. High-Tech & Science

Leerkrachten kunnen bij Cambium JuniorTechlab activiteiten reserveren voor hun klas. De activiteiten vinden plaats onder supervisie van de JuniorTechlab docent én uiteraard de begeleiding van de eigen leerkracht.

De begeleiders van het Junior TechLab:
Kelly Cossu, Frederique van Kessel
en Marionette Vogel.

Pilot + Reserveren

Van januari tot en met april 2022 gaan we van start met een pilot.
In deze periode ligt er een standaard programma klaar van 2 tot 2,5 klokuren en is te reserveren van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De reservering kan gemaakt worden via onderstaande link.
We maken dan graag een belafspraak om alles kort te sluiten.
Daarna volgt een definitieve bevestiging met de afspraken die we hebben gemaakt.

Preview Junior TechLab

Na de meivakantie 2022 evalueren we graag met de betrokken leerkrachten. We willen in afstemming met de basisscholen komen tot versterking van het inhoudelijke programma en organisatorische randvoorwaarden verder aanscherpen. Zo bouwen we samen aan het JuniorTechLab om ervoor te zorgen dat de toegevoegde waarde voor leerlingen een feit is!

Onze agenda

20 jan

Jeugdgemeenteraad 4vwo (’s avonds)

  Buys Ballot
24 jan

KLT 6vwo Engels

  Buys Ballot
25 jan

KLT 4tl frans

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!