“Motiverende keuzes in uitdagende omgeving” 

Flexibiliteit, intrinsieke motivatie, zelf keuzes kunnen maken. Het zijn termen die horen bij ‘het nieuwe leren’ voor bovenbouwleerlingen op de locatie Buys Ballot. Leerlingen hebben vanaf dit schooljaar meer te zeggen over de manier waarop zij naar het examen toewerken. Het vernieuwde, veel grotere en toegankelijke Open Leer Centrum (OLC) staat model voor het nieuwe denken.

 

Echt een naam voor het ingeslagen pad heeft Frans Vlieg, teamleider bovenbouw vwo, niet. Maar het heeft alles te maken met flexibiliteit, zegt hij. Zowel van de school als van de leerlingen. Het idee is dat leerlingen in de gelegenheid moeten zijn zelf meer keuzes te maken en daarover goed na te denken. Die keuzes hebben te maken met de manier waarop ze naar het examen toewerken. Bijvoorbeeld: wanneer een leerling goed is in wiskunde kan hij of zij ervoor kiezen om wekelijks een uurtje minder van dit vak te volgen. De vrijkomende tijd kan de leerling investeren in andere vakken. “We doen natuurlijk niet zomaar iets. Een leerling die wil gaan schuiven met uren, vragen we om een plan te maken. Dat plan bespreken we. Docenten geven advies en de leerling mag de keus toelichten. En zo komen we tot een definitieve aanpak. Maatwerk per leerling dus.”

“Vorig jaar nog voelde het OLC nog als ‘moeten’. Nu zitten er gemotiveerde leerlingen die het maximale willen halen uit de vrijgekomen tijd.” 

“Vergelijk het maar met interactieve tv. Je hebt een basispakket waarbinnen je geen keus kunt maken. Maar daarnaast heb je zaken als Netflix en Videoland. Om maar eens wat te noemen. Het idee spreekt de jonge generatie aan. Zelf keuzes maken, naar eigen inzicht. En je ziet dat de motivatie toeneemt. Vorig jaar nog voelde het werken binnen het OLC  – we noemen het trouwens dynamisch OLC – nog als ‘moeten’. Nu zitten er gemotiveerde leerlingen die het maximale willen halen uit de vrijgekomen tijd. Waarom? Omdat ze er zelf voor hebben gekozen. Zelf keuzes kunnen maken, gaat hand in hand met een hogere interne motivatie.”

 

 

Een mooie en waardevolle bijkomstigheid van de nieuwe mogelijkheden en kansen binnen het Cambium College is de manier waarop die tot stand zijn gekomen. Niet uitsluitend bedacht door schoolleiders. Nee, uit meerdere geledingen binnen de school zijn vertegenwoordigers aangeschoven. Met name ook leerlingen hebben meegedacht over de wijze waarop kennis die ze beheersen mee kan gaan naar een nieuw schooljaar en hoe ‘zwakke plekken’ het best weg te poetsen zijn. Frans Vlieg: ”En daar zijn we als school hartstikke trots op. Met z’n allen bedacht, met z’n allen gaan we het uitvoeren.”

 

Sprokkelen

De nieuwe flexibiliteit binnen het Cambium College – die de komende jaren alleen nog maar zal toenemen – biedt vooral ook voordelen aan leerlingen die een jaar langer nodig hebben om het diploma te halen. Voor alle vakken, behalve lichamelijke opvoeding, mogen leerlingen een voorstel doen om te sprokkelen. Met andere woorden: eerder behaalde toetsen en schoolexamens meenemen naar het nieuwe schooljaar. De resultaten die noodzakelijk zijn als voorbereiding op het centraal examen vallen daarbuiten. Maar resultaten voor bijvoorbeeld  profielwerkstuk, kijk- en luistertoetsen, leeslijsten. Die kunnen allemaal mee naar het volgende schooljaar.”

 

“Bij elkaar kan dat heel veel zijn. Voor leerlingen kan dit de doorslag geven om het binnen Cambium nog een jaar over te doen en niet naar bijvoorbeeld het vavo over te stappen. Dat zien we natuurlijk graag, dat leerlingen die bij ons beginnen ook hier hun diploma halen. Op deze manier vergroten ze hun kansen enorm. Ze kunnen hun energie op basis van keuzes die ze zelf maken zo effectief mogelijk gebruiken. Hun eigen keuzes, met als gevolg een maximale motivatie. Dat doen ze in een fijne, open leerruimte die bijna drie keer zo groot is, lichter, ruimer van opzet. Prettig om te verblijven en te leren. Het zit er bijna altijd vol.”

Onze agenda

24 jan

KLT 6vwo Engels

  Buys Ballot
25 jan

KLT 4tl frans

 Hele dag   Buys Ballot
25 jan

Presentaties PWS tl + online ouderavond studiekeuze

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!