Leerlingen die het Cambium College verlaten met LO-2 hebben op verschillende manieren een streepje voor, volgens Coen Spierings

Gymlessen nieuwe stijl gaan ook over samenwerken, leiding geven, organiseren.

Meer en meer komen de lessen lichamelijke opvoeding binnen het Cambium College in een breder perspectief te staan. Het is lang niet meer alleen ‘bezig zijn met je lijf’. Vaardigheden als samenwerken, leiding geven en organiseren vormen een essentieel en waardevol onderdeel van de lessen LO. Binnen de afdeling TL startte twee jaar terug een pilot met deze nieuwe en vernieuwende aanpak. Met succes.  Van de laatste lichting slaagde 100 procent.

Coen Spierings, teamleider theoretische leerweg (tl)  en gymdocent, is blij met de ingeslagen weg. “Je kunt zeggen dat we met het vak aan het verdiepen zijn. Leerlingen gaan op een ander manier met elkaar om. Ze kijken anders naar elkaar. Kritisch, opbouwend. We houden ze een spiegel voor, leren ze kijken naar hun eigen handelen en wat voor effect dat dat heeft. Op een ontspannen manier voorzien ze elkaar van commentaar.”

Een belangrijke component van het gymonderwijs nieuwe stijl is dat leerlingen zelf complete lessen in elkaar moeten draaien. En die ook geheel zelfstandig moeten geven. “En dat is best moeilijk voor ze. Maar ze kunnen het. Kijken met een kritisch oog naar elkaar en commentaar. Met als achterliggende gedachte: elkaar beter maken.”

Vaardigheden als samenwerken, leiding geven en organiseren vormen een essentieel en waardevol onderdeel van de lessen LO.

Schoolexamen

TL-leerlingen kunnen vanaf het tweede leerjaar kiezen voor deze vorm van LO-lessen. In het derde jaar volgen ze twee uren LO-2 en in het vierde jaar drie uren. Die twee jaren doorlopen ze een programma, met een afsluitend schoolexamen. Dat punt telt volwaardig mee op de eindlijst. “En je kunt met dit vak ook een compensatiepunt binnenhalen. Wanneer je dit met een 7 afsluit, heb je dat compensatiepunt binnen.”De lessen LO-2 kennen ook een theoretische component. “Dat kan natuurlijk niet anders als je ziet welke vaardigheden ze moeten leren. We werken met een methode en ze zullen thuis moeten studeren. En ook moeten ze werken aan een mooi, zoals we dat noemen, ‘Sportfolio’. Daarin komen verslagen, reflecties, uitgewerkte lessen. Dat soort zaken. Het moet een goed beeld bieden van wat de leerling in het derde en vierde jaar heeft gedaan en geleerd.”

Streepje voor

Leerlingen die het Cambium College verlaten met LO-2 hebben op verschillende manieren een streepje voor, volgens Coen Spierings. “Als je op het MBO Sport en Bewegen wilt gaan doen, dan werkt het in je voordeel als je hier LO-2 hebt gevolgd. Het zegt iets over je motivatie en je brengt al veel vaardigheden mee. Die leerlingen zien ze graag komen. Maar ook wanneer je een vervolgstudie in geüniformeerde beroepen of in het ziekenhuis wilt doen, heb je voordeel. Het zegt iets over je discipline en bewust omgaan met je lijf. En niet te vergeten: als je een beroep kiest waarbij leiding geven en managen van belang zijn, heb je uitgesproken voordeel bij LO-2.”

Onze agenda

20 jan

Jeugdgemeenteraad 4vwo (’s avonds)

  Buys Ballot
24 jan

KLT 6vwo Engels

  Buys Ballot
25 jan

KLT 4tl frans

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!