Onze school – maatschappelijk en regionaal betrokken

Burgerschap en Maatschappelijke stage (MAS)

Niet alleen een diploma vinden wij belangrijk, maar ook de maatschappij om ons heen. Sinds een aantal jaar zijn scholen niet meer verplicht de maatschappelijke stage aan te bieden. Wij vinden als Cambium deze echter zo belangrijk dat wij onze leerlingen van het 3e leerjaar van vmbo en 4e leerjaar havo en vwo nog steeds laten deelnemen aan de MAS. Leerlingen gaan buiten de schooltijden belangeloos meehelpen bij stichtingen, verenigingen en maatschappelijk betrokken instanties. De organisatie vindt plaats vanuit school en het is een verplicht onderdeel voor de overgang naar het volgende leerjaar.

Tijdens de traditionele dag en nacht van ’t huys (donderdag en vrijdag voor de kerstvakantie) wordt geld en goed ingezameld voor het goede doel. Leerlingen van 3 tl, 3 havo en 3 vwo houden een inzameling voor de voedselbank. De leerlingen van 4 tl, 4 & 5 havo en 5 & 6 vwo zamelen geld in voor het goede doel.

Lees meer over de maatschappelijke stage

“We willen onze leerlingen opvoeden tot zelfbewuste en verantwoordelijke burgers. En dan geldt voor ons de spreuk: It takes a village to raise a child. We willen dit dus graag samen met partners buiten school doen”

Maatschappelijke projecten

Gedurende het schooljaar worden diverse maatschappelijke projecten georganiseerd o.a. rond de thema’s pesten, alcohol en drugs, sexting, verkeersveiligheid en respect voor iedereen.

 

Goede doelen

We zamelen als school geld in voor diverse goede doelen. Denk daarbij o.a. aan Kika, voedselbank en een wisselend regionaal doel.

 

Regionale functie

Onze school zoekt op allerlei manieren samenwerking gaan zoek met onze omgeving. Bedrijven, maatschappelijke instellingen, basisscholen en ook het vervolgonderwijs. We starten een samenwerking met bijvoorbeeld de Rabobank over veilig bankieren en met de Bibliotheek Rivierenland om het leesplezier bij leerlingen een impuls te geven. De school moet zichtbaarder zijn. Beter laten zien wat onze kwaliteiten zijn en dat we uitstekende mensen in huis hebben die jongeren veel kunnen leren en ze begeleiden op hun weg naar volwassenheid.”

Nauw samenwerken met de maatschappelijke partners buiten de school komt de school en dus de leerlingen ten goede. Er is  bijvoorbeeld een project waarin ouders leerlingen vertellen over hun school- en werkcarrière. “En er komt een project waarbinnen we ouders actief gaan betrekken bij de route naar het diploma. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat die eindstreep voor de leerling zo soepel en prettig mogelijk binnen bereik komt? Waar ik ook blij mee ben is dat we de maatschappelijke stage overeind hebben gehouden. We zijn tenslotte de toekomstige Bommelerwaard-burger aan het opleiden en de maatschappelijke stage vervult binnen dat idee een belangrijke rol.”

Lees meer over één van onze inzamelingsacties

Onze agenda

18 jan

Ontwikkeldag (leerlingen lesvrij)

 Hele dag   Buys Ballot
18 jan

Ouderklankbord

 19:30   Buys Ballot
20 jan

Jeugdgemeenteraad 4vwo (’s avonds)

  Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!