Maatschappijkunde op Cambium College helpt leerlingen de wereld in kaart te brengen.

Respect, luisteren naar elkaar, de rol van de massamedia. Het zijn zomaar wat onderwerpen die binnen het vak maatschappijkunde nadrukkelijk aan bod komen. Maatschappijkunde kun je een wezenlijke verdieping noemen van het vak maatschappijleer. Een meer indringende manier van lesgeven waarbij de dialoog altijd een centrale rol speelt. De leerlingen ronden het vak af met een centraal examen.

 

Docent Ilse Ketelaars geeft het vak binnen het Cambium College aan 3tl en 4tl. Ze benadrukt het belang van maatschappijkunde in een wereld waarin leerlingen de hele dag door een massa prikkels ontvangen. De wereld komt van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat redelijk meedogenloos op hen af. “Dat is een belangrijk gegeven. We bespreken altijd het nieuws. Wat gebeurt er in de wereld? Hoe moet en kun je dat plaatsen? Het kan landelijk nieuws zijn maar ook wereldnieuws.”

 

“We kunnen het in principe overal over hebben. Natuurlijk ook over de tegenstellingen in de wereld. Die tegenstellingen zie je op verschillend niveau. Ook in de klas. Dat benoemen we. Binnen de groep maatschappijkunde zitten bijvoorbeeld meisjes met een hoofddoekje, maar ook jongeren die vinden dat we hier geen vluchtelingen moeten opvangen. Dat is een tegenstelling ja. Maar we gaan met elkaar in gesprek. Het eerste wat je dan vaak hoort van de jongeren: ‘we bedoelen jullie niet hoor, maar al die anderen’.”

“Misschien ligt het toch wat genuanceerder”

“Eigenlijk geeft dat mooi aan dat een gesprek tussen mensen en het zoeken naar de nuance een beeld kan veranderen. Dat is wat we hier ook doen. Leren luisteren naar elkaar, de balans en de nuance zoeken. De dialoog is een belangrijk hulpmiddel. Soms vraag ik leerlingen om van rol te wisselen, zich in de leefwereld van elkaar te verplaatsen. Dan krijg je heel interessante gesprekken. Het kost ze vaak wel even moeite, maar ze kunnen het. En dan zijn ze al heel snel in staat om over bepaalde zaken met iets meer nuance te gaan denken. Het is pubers eigen dat ze in die periode al redelijk zwart-wit denken. Daarom is het goed dat ze leren kijken naar zichzelf, hun blik verruimen en vraagtekens plaatsen bij sommige ‘zekerheden’. Je ziet ze soms denken: ‘het is toch wat ingewikkelder dan ik dacht’.”

Keuzevak

Het vak maatschappijkunde is voor de tl-leerlingen een keuzevak. Aan het einde van jaar twee kunnen ze die keus maken. Dit jaar volgen 26 leerlingen het vak. In het derde jaar krijgen ze drie uren maatschappijkunde en in het vierde jaar twee uren. Ilse Ketelaars is ingenomen met het vak maatschappijkunde. “Als je kijkt naar de uitstroom van onze leerlingen dan zie je dat er veel kiezen voor een sociale vervolgstudie. Je kunt daar maar goed op voorbereid zijn.”

Onze agenda

20 jan

Jeugdgemeenteraad 4vwo (’s avonds)

  Buys Ballot
24 jan

KLT 6vwo Engels

  Buys Ballot
25 jan

KLT 4tl frans

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!