Werk jij graag met je handen? Dan zit je bij ons goed! Op het Cambium College locatie De Waard leer je vooral door te doen. We bereiden je goed voor op een mbo-opleiding die bij jou past. Het vmbo-kb is een mix van theorielessen en praktijkvakken. Belangrijk daarbij is goed zelfstandig leren werken.

Persoonlijke begeleiding en een goede sfeer vinden we erg belangrijk, daarom doen de brugklasmentoren nog voor de start van het schooljaar een huisbezoek om kennis te maken met de nieuwe leerlingen en hun ouders. Sommige leerlingen vinden de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs extra lastig, om wat voor redenen dan ook. Daar  houden we dan rekening mee. Deze leerlingen kunnen een VIP-traject volgen, waarbij we extra aandacht aan leerlingen en ouders geven.

Luuk van Bussel “Ik ben conrector van alle drie de vmbo-opleidingen. Dit zorgt voor meer eenheid tussen de twee locaties.”

Vrije keuzevakken

Als brugklasser van De Waard heb je 27 lesuren per week een ‘normaal’ lesprogramma met lessen zoals Nederlands, wiskunde, mens & natuur, mens & maatschappij. Daarnaast heb je elke week 2 keer 2 lesuren een talentontwikkeling. Deze talentontwikkelingen kies je in de vorm van een workshop. Een workshop duurt ongeveer 8 weken. Na die periode kun je weer een andere workshop volgen. Zo volg je per jaar 4 verschillende blokken talentontwikkeling. Op het Cambium College willen we jou namelijk de kans geven om je talent zo goed mogelijk te benutten.

Gedurende het hele opleidingstraject blijf je keuzes maken. Uiteraard begeleiden wij je optimaal bij het maken van die keuzes. In de bovenbouw volg je een van de vijf profielen die aansluiten bij het mbo. Om tot een goede profielkeuze te komen, word je in het tweede jaar intensief begeleid door je mentor. Aan het eind van het tweede jaar kies je voor een van de vijf profielen:

  • Economie & Ondernemen
  • Zorg & Welzijn
  • Bouw, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Media, Vormgeving & ICT

Na deze profielkeuze zit je niet vast aan één richting. Elk profiel bestaat uit acht verschillende onderdelen. Hiervan zijn er vijf verplicht. Deze vakken staan dus vast. De overige drie onderdelen mag je zelf invullen met keuzevakken. Deze zijn niet profielgebonden. Dit betekent dat je vakken kunt kiezen uit de andere richtingen.

Herstelgericht werken

Uniek op locatie De Waard is de herstelgerichte methodiek waar we mee werken. Dit betekent dat we afstappen van het traditionele straffen. In het geval van problemen kijken we wat er precies gebeurd is en hoe we dit kunnen oplossen. Zo laten we leerlingen leren van hun fouten en herstellen we het groepsgevoel. Die eenheid vinden we belangrijk. De Waard is een kleine, intieme deelschool en voelt als een warm bad. Het welbevinden van de leerlingen is belangrijk voor ons, we zijn erg met ze begaan.

 

Maatwerktraject

Soms lukt het even niet in de klas. Dit kan allerlei redenen hebben. Als we dit constateren, kan je tijdelijk worden opgenomen in een maatwerktraject. Dit betekent dat je voor een aantal lessen apart onderwijs volgt. Hier is nog meer persoonlijke aandacht en ruimte voor jou. Zo kan het onderwijs toch gewoon doorgaan en voorkomen we uitval. Natuurlijk werken we samen aan je terugkeer naar je reguliere klas.

Stimulans techniekonderwijs

Hoe maak je het voor leerlingen aantrekkelijk om voor techniek te kiezen? De vraag is relevanter dan ooit. Want onze regio is een krachtige economische regio, met techniek en technologie als belangrijke pijlers. Maar om die status op zijn minst te behouden, hebben we technisch en technologisch talent nodig. Meer dan dat zich nu aandient.

Begin 2020 is er een overheidssubsidie ter beschikking gesteld om het techniekonderwijs onder jongeren te stimuleren. Het Cambium College (vmbo) neemt deel aan een het techniek loket met verschillende andere vmbo-scholen uit de regio ‘s-Hertogenbosch en omstreken om dit verder gezamenlijk uit te werken. Het mbo, vso en pro scholen worden hierbij betrokken

Het Cambium College biedt 3 van de 5 technische profielen aan die er zijn binnen het vmbo. Door deze stimulans zijn er al mooie initiatieven gestart. Lees hier meer over in onze nieuwsbrief techniekonderwijs van januari 2021.

Leerlingen van locatie De Waard, zowel de vmbo-bb als de vmbo-kb leerlingen, helpen regelmatig mee aan diverse projecten in onze omgeving,
zolang dit past in het lespakket. Zoals bijvoorbeeld het renoveren van de ‘oude hoefstal’ voor het Driels Museum.
Bekijken.

Onze agenda

20 jan

Jeugdgemeenteraad 4vwo (’s avonds)

  Buys Ballot
24 jan

KLT 6vwo Engels

  Buys Ballot
25 jan

KLT 4tl frans

 Hele dag   Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!