Op het vwo dagen we leerlingen uit om zichtzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Talentontwikkeling is dan ook een belangrijke pijler op het Cambium College. Je start het vwo met een carrousel van de talentontwikkelingen: sport, Art en Technasium. Naast deze talentontwikkelingen kun je al direct kiezen voor de extra vakken Cambridge Engels en MuziekPlus. Je kunt dus zelf een deel van je lessen bepalen! Zo dagen we jou uit om het beste uit jezelf te halen. 

De sfeer op het Cambium College is gemoedelijk, zowel tussen de leerlingen als onder het personeel. Verder voelt de opleiding kleinschalig. Goed contact met de ouders hoort hier ook bij. Soms heb je als school de ouders nodig om een leerling tot inzicht te brengen of andersom. Daarom houden we de lijnen tussen de coach en de ouders kort.

19-09-16 Cambridge

Cambridge Engels

Muziek -Martijn Mourik

MuziekPlus

technasium

Technasium

“Ons doel is het brein van onze leerlingen maximaal te ontwikkelen. Dit doen we door de leerlingen binnen en buiten de lessen in lerende situaties van uiteenlopende aard te plaatsten en hen te laten reflecteren over de manier waarop zij werken”

Extra uitdaging

Heb jij extra uitdaging nodig? Dan zijn Cambridge Engels en MuziekPlus (vanaf volgend schooljaar) misschien iets voor jou. Bij het vak Cambridge Engels ga je in het derde leerjaar op voor het internationale Cambridge diploma. In de bovenbouw kun je deze lessen voortzetten en opgaan voor een certificaat op een hoger niveau. Dit vergroot jouw internationale kansen!

Maatwerk in het onderwijs

In de eerste, tweede, derde klas en vanaf volgend schooljaar ook in de vierde van het vwo maken we gebruik van chromebooks. Dit maakt het makkelijker om de lesstof op het niveau van de leerling aan te passen. Ga jij eenvoudig door de stof heen, dan passen de digitale lessen zich aan. En heb je moeite met een bepaald onderwerp, dan kan de docent dit snel signaleren en hier meer aandacht aan besteden.

Gedurende jouw schoolloopbaan word je intensief begeleid door de mentoren om in de derde klas tot een juiste profielkeuze te komen. Ook na deze profielkeuze blijven we je begeleiden in jouw keuze voor een studie. Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat de studiebegeleiding goed is.

Les en meer…

Binnen het lesprogramma wordt gezocht naar werkvormen die de lesstof verdiepen en verbreden. Eén van deze werkvormen is het schrijversbezoek bij Nederlands in 5 atheneum. Na een succesvol schrijversbezoek van Jaap Robben vorig jaar, was het dit schooljaarde beurt aan Alex Boogers. Als voorbereiding had heel 5 atheneum zijn boek ‘Alleen met de goden’ gelezen en interviewvragen bedacht. Boogers vertelde over zijn boeken en manier van werken en leerlingen stelden mooie vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Daarna was het aan de leerlingen om het boek op een creatieve manier te verwerken, waarbij een groepje bijvoorbeeld een portret van Boogers schilderde met pakkende citaten uit het boek erbij. Een ander groepje maakte van hout een maquette van de ruimte waar het boek zich afspeelt en verschillende leerlingen schreven zelf een gedicht op basis van de gebeurtenissen in het verhaal. Aan het eind van de dag werden de pronkstukken op verzoek van Boogers nog even via instagram naar hem verstuurd. Een geslaagd bezoek!

Het profielwerkstuk biedt een leerling de kans zich te verdiepen in een onderwerp dat bij hem of haar aansluit.

Veel leerlingen pakken deze kans. Zo maakten dit schooljaar 2 leerlingen hun profielwerkstuk in samenwerking met de Atlantische Commissie. De Atlantische Commissie is een Forum voor debat over trans-Atlantische veiligheidsvraagstukken.

Het PWS was een onderzoek over de kans op toetreding van Servië bij de Europese Unie. Op donderdag 21 maart was de afsluitende bijeenkomst en de prijsuitreiking in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Samen met hun begeleider van het Cambium College, Koen Hubers, werden Enrico en Matthijs welkom geheten en toegesproken door Tweede Kamerlid Salima Belhaj van D’66 en Hans Luyendijk, voorzitter van de Atlantische Commissie.

Het winnende profielwerkstuk was geschreven door leerlingen van een andere school, maar het PWS van Matthijs en Enrico kreeg wel de beoordeling ‘goed’.
Na de prijsuitreiking volgde nog een rondleiding door het tweede kamer gebouw waar o.a. de bibliotheek met de handelingen en de vergaderzaal van de Tweede Kamer werden bezocht.

Onze agenda

18 jan

Ontwikkeldag (leerlingen lesvrij)

 Hele dag   Buys Ballot
18 jan

Ouderklankbord

 19:30   Buys Ballot
20 jan

Jeugdgemeenteraad 4vwo (’s avonds)

  Buys Ballot
Geen evenementen gevonden!