Maandag 8 en dinsdag 9 november voorlichtingsavonden

 

Zit uw zoon of dochter in groep 8, het laatste jaar van de basisschool? Dan wilt u zich goed oriënteren op de keuze van een school voor het voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs heeft, sinds u als ouder op school heeft gezeten, de nodige veranderingen gekend. Wij willen u helpen om u een beeld te vormen van het hedendaagse voortgezet onderwijs en de verschillende leerwegen. Cambium College nodigt u daarom graag uit voor onze jaarlijkse voorlichtingsavonden op maandag 8 en dinsdag 9 november a.s.

Tijdens deze avonden informeren wij u over het voortgezet onderwijs in het algemeen en krijgt u informatie over ons onderwijsaanbod in het bijzonder.
We starten de avond met een algemene inleiding. Aansluitend kunt u kiezen voor 1 of 2 informatierondes waarbij u wordt geïnformeerd over de afdelingen vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo en de verschillende talentontwikkelingen die we op het Cambium aanbieden.

Wij heten u graag tijdens één van deze voorlichtingsavonden vanaf 19.30 uur welkom op de locatie Buys Ballot. We starten de plenaire bijeenkomst om 19.45 uur en we verwachten de avond rond 21.15 uur af te sluiten.
U hoeft u niet aan te melden voor deze bijeenkomst. Er wordt rekening gehouden dat u op 1,5 meter van elkaar kunt plaatsnemen.

We organiseren de komende maanden verschillende activiteiten waarbij uw zoon/dochter de sfeer op het Cambium kan ervaren. U kunt dan denken aan het Open Huis, onze Cambium Doe Dagen of onze Cambium Experience. Meer informatie over onze activiteiten leest u hier.